Biznes plan

Biznes plan – hər hansı biznes ideyanı gerşəkləşdirmək üçün yazılmış, bütün bölmələri hesablanmış və bir ardıcıllıq tələb edən plandır. Bu plan özlüyündə hər bir detalı nəzərə alaraqdan həqiqəti əks etdirərək biznes ideyanın maksimum dərəcədə həyata keçmə imkanlarını özündə əks etdirir…

Biznes plan yazmaq aşağıdakı bölmələrə ayrı-ayrı hazırlaşmaq lazımdır:

1. Biznes ideya nədir və necə formalaşdırmaq olar?
2. “Biznes Plan”, onun ümumi mahiyyəti və əhəmiyyəti
3. Biznes Planların hazırlanması qaydaları
4. Effektiv biznes plan necə olmalıdır?
5. Biznes planda: 
– Şirkətin Missiyası
– Şirkətin vizyonu 
– Şirkətin dəyərləri
– Şirkətin məqsədi
– Şirkətin hədəfi 
– Şirkətin sloqanı 
– Şirkətin maliyyə, marketinq və satış planı
– Şirkətin rəqibləri 
– Yerli bazarın ümumi analizi
6. Biznes plan yazılması – praktika

Biz sizin biznes ideyanızı və onun gerçəkləşmə imkanlarını dəyərləndirib uyğun biznes plan yazmaq üçün sizə kömək edə bilərik…