Biznes plan

1. Biznes ideya nədir və necə formalaşdırmaq olar?
2. “Biznes Plan”, onun ümumi mahiyyəti və əhəmiyyəti
3. Biznes Planların hazırlanması qaydaları
4. Effektiv biznes plan necə olmalıdır?
5. Biznes planda: 
– Şirkətin Missiyası
– Şirkətin vizyonu 
– Şirkətin dəyərləri
– Şirkətin məqsədi
– Şirkətin hədəfi 
– Şirkətin sloqanı 
– Şirkətin maliyyə, marketinq və satış planı
– Şirkətin rəqibləri 
– Yerli bazarın ümumi analizi
6. Biznes plan yazılması – praktika