psc.az/laweducation

1. Əmək hüququ, işçilərin hüquqları, Əmək Məcəlləsi və Mülki Məcəllədən uyğun maddələrin izahı

2. Kommersiya hüququ

3. Ailə psixologiyası, münaqişələr, uşaq tərbiyəsi və s.

4. Şəxsi motivasiya, effektivliliyin artırılması

5. Zamanın idarə olunması (Time management)

6. Liderlik təlimi 


psc.az