Vergi xidmətləri

Vergi məsələləri şirkətin mühasibatlığının önəmli tərkib hissəsidir. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Sahibkarların öz müəssisələrinin vergi – mühasibatlıq məsələlərində fəaliyyətlərinə istiqamət verən məqamlar Vergi Məcəlləsinin uyğun maddələri vasitəsi ilə formalaşır. Hansı fəaliyyət formasında, hansı növ vergi ödəməli, vergi – mühasibatlıq sisteminin qurulması, vergilərin optimallaşdırılması, vergi hesabatları və s. maliyyə dayanıqlığını qoruyan çox vacib məsələlərdir.

“Progress Xidmət Mərkəzi”nin vergi xidmətlərini qısaca nəzərinizə çatdırırıq:

Hüquqi və fiziki şəxsin qeydiyyatı (VÖEN alınması)

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Vergi planlaması və vergilərin optimallaşdırılması

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Vergi hesabatlarının hazırlanması

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Vergi münaqişələrinin həlli

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

ƏDV qeydiyyatı və qeydiyyatın ləğvi

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Obyekt kodunun alınması və ləğvi

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Bank rekvizitlərininin həlli

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması

Kassa aparatlarının qeydiyyatı

İstənilən sahibkarlıq fəaliyyətinin təməli sayılan şirkətin təsis olunması və təsis sənədlərinin hazırlanması