Kadr uçotu xidmətləri

    Şirkətin fəaliyyətinin davamlılığı kadr uçotu sisteminin qurulmasından birbaşa asılıdır. İş sisteminin qurulması, işçilərin işə alınma prosesi, uyğun işçilərin uyğun vakansiyalara yerləşdirilməsi, əmək haaqıların hesablanması, iş bölgüsünün düzgün bölüşdürülməsi və artıq işçilərin ixtisar edilməsi, işçilərin mütəmadi olaraq müxtəlif təlim və təcrübə hazırlıqlarından keçirilməsi – bütün bunlar şirkətin maliyyə resurslarının da qorunmasına xidmət edir.

“Progress Xidmət Mərkəzi”nin Kadr uçotu xidmətlərini sizə təqdim edirik:

Kadr uçotunun qurulması və idarə olunması

Kadr uçotunun 0-dan qurulması, ayrı-ayrı bölmələrin strukturunun  təşkili və idarəolunması

İşçilərin elektron qeydiyyatı

İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyatı, düzəlişlərin aparılması və xitam verilməsi

İş qovluqlarının hazırlanması

Hər bir işçi üçün şəxsi iş qovluqlarının hazırlanması, sənədlərinin qaydaya salınması və s.

DSMF hesabatlarının hazırlanması

Fəaliyyət dövründə aylıq hesablara əsasən DSMF hesabatlarının hazırlanması və vaxtında təqdim edilməsi

Əmək haqqının hesablanması

İşçi sayı və iş bölgüsünün müxtəlifliyi çox olan müəssisələrdə əmək haqqıların kateqoriyalara uyğun hesablanması

Məzuniyyət və ezamiyyətlərin hesablanması

Əmək məzuniyyəti, analıq məzuniyyəti və ezamiyyətlərin hesablanması və müavinətlərin alınması üçün müraciət olunması

İşçilərlə bağlı lazımi cədvəllərin hazırlanması

Əmr dəftəri, əmək haqqı cədvəli, ştat cədvəli, tabel cədvəli, pay cədvəli və s. lazımi cədvəllərin hazırlanması

Kollektivlər üçün təlimlərin təşkili

İşçi kollektivlərə ehtiyaca görə müxtləlif istiqamətli, müxtəlif müddətə davam edə biləcək professional təlimlərin təşkil olunması