Maliyyə xidmətləri

Biznesinə yeni başlayacaq sahibkar namizədlərinə biznes plan yazılması, biznesini yeni quranlara fəaliyyətinin davamlılığı üçün SWOT analizlərin aparılması, istehsalal proseslərinin analizləri və dəyər çıxarılmaları və s. -maliyyə xidmətlərinin özəyini təşkil edir. Siz də şirkətiniz fəaliyyətinə başlarkən və ya sonra biznesinizin müxtəlif bölmələrini bizimlə analiz edə bilərsiniz.

Maliyyə analizlərin aparılması

Maliyyə tarazlığının qorunması üçün analizlərin aparılması, şirkətin dayanıqlı olmasının təmini

Maya dəyərinin hesablanması

Müxtəlif məhsulların xammaldan tədarükçüyə çatana qədər olan xərclərin analizi və maya dəyərinin hesablanması

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Maliyyə vəziyyətinin necə olduğunu maliyyə hesabatları ilə müəyyən etmək – balans hesabatı, mənfəət və zərər, kapitalın hərəkəti və s.

SWOT analizlərin aparılması

Şirkətin fəaliyyətində müsbət və mənfi ünsürlərin aradan qaldırılması üçün SWOT analizlərin aparılması

Biznes planların hazırlanması

Start up etmək istəyənlər üçün uyğun biznes planların yazılması və lazımi məsləhətlərin verilməsi

Gömrük hesabatlarının hazırlanması

Gömrük orqanlarına təqdim ediləcək hesabatların, öhdəlik sənədlərinin və s. hazırlanması və təqdim olunması

İctimai birliklərin, QHT-lərin hesabatlarının hazırlanması

İctimai birliklərin, QHT-lərin hesabatlarının hazırlanması, qrant layihələrin mühasibatlığının aparılması

1C mühasibat proqramı təminatı

1C mühasibat proqramı vasitəsilə şirkətin maliyyə-mühasibatlıq sisteminin qurulması və idarə olunmasını təmin etmək